Voor wie

Voor wie is behandeling met biophotonen geschikt?

Biophotonen behandeling is geschikt voor (bijna) iedereen. In principe kunnen alle functionele verstoringen in het lichaam en geest worden ondersteund in de weg naar herstel.

Hieronder enkele aandoeningen als voorbeeld waarbij biophotonen behandelingen ondersteunend kunnen zijn:

Astma Fibromyalgie Psoriasis
Artritis Gordelroos Q-koorts
Blaasontsteking Galstenen Reuma
Bronchitis Hooikoorts Rugklachten
Candida Hoofdpijn Vaccinatieschade
Darmproblemen Kalknagels / schimmel Voedselintoleranties
Depressie Koortslip Whiplash
Diabetes Maagproblemen Ziekte van Crohn
Dyslexie Migraine Ziekte van Lyme
Electron spin-inversie Nierstenen Ziekte van Pfeiffer
Endometriose Overgangsklachten

Uitzonderingen

Helaas kunnen de volgende mensen niet behandeld worden:

– mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan
– mensen met shunts
– mensen met plastic bloedvaten
– mensen waarbij een varkenshartklep is ingebracht
– sommige gesteriliseerde mannen die antistoffen produceren

Het immuunsysteem wordt door de biophotonen behandeling zodanig goed hersteld, dat het lichaam de geïmplanteerde organen uiteindelijk gaat afstoten. Hierdoor zijn de bovenstaande gevallen onbehandelbaar door ons.

Overige (metalen) delen, zoals pacemakers of grotere onderdelen zoals heupen, kunsthartkleppen, stents, schroeven en dergelijke, leveren daarentegen geen probleem op bij de behandeling. Dit geldt ook voor kunstlenzen, zoals die bij een staaroperatie verkregen zijn.
Het is overigens wel zo dat dit soort onderdelen een eigen lichaamsvreemde frequentie hebben en dus een voortdurende stoorfactor kunnen zijn. Toch kunt u ondanks dat een grote vooruitgang bemerken.

Bij gesteriliseerde mannen speelt de manier van sterilisatie een rol. Een dichtgeschroeide of -gebrande zaadleider maakt de betreffende man soms ongevoelig voor de biophotonen behandeling.

Sommige medicijnen zoals cortisonen (ontstekingsremmers), bètablokkers en maagzuurremmers veroorzaken zo’n belasting of verwarring voor het lichaam, dat het genezingsproces sterk vertraagd wordt. Behandeling blijft echter wel mogelijk. Wel zijn in deze gevallen meer consulten noodzakelijk.

Electron spin-inversie

Electron spin-inversie is een verstoring die wordt veroorzaakt door een extern magnetisch veld (electromagneten of aardmagnetisme).
Alle atomen in ons lichaam bestaan uit een kern en daaromheen draaiende electronen. Deze electronen draaien ook om hun eigen as. Door invloed van een extern magnetisch veld kunnen de electronen tot stilstand komen en dan in tegenovergestelde richting gaan draaien. Wanneer dit het geval is spreekt men over een electron spin-inversie.

Als men een spin-inversie heeft werkt niets meer in het lichaam zoals het hoort. Het lichaam neemt nauwelijks voedingsstoffen op en men kan enorm moe worden.
Daarnaast kunnen klachten zoals druk boven de ogen, duizeligheid, niet scherp meer zien, veel gapen en prikkelbaarheid op treden.

Met behulp van de ‘Starlight’ is te meten of er een spin-inversie aanwezig is en kan deze opgeheven worden.

Dyslexie

Uit jarenlange ervaring is gebleken dat dyslexie hoofdzakelijk komt doordat de hypofyse en de epifyse (pijnappelklier) niet goed samenwerken met als gevolg dat de hersenhelften niet geïntegreerd zijn.
De ‘Starlight’ heeft een speciaal ontwikkeld programma, de dyslexie behandeling, om mensen met dyslexie te behandelen.