Biophotonen behandelingen

Wat is behandeling met biophotonen?

Door behandeling met biophotonen wordt het lichaam de kans gegeven zichzelf weer te herstellen.
De biophotonen behandeling is geen symptoombestrijding maar richt zich op de oorzaak en helpt waar mogelijk het lichaam zich te herstellen.

Historie

In 1933 stelde de Russische natuurkundige, Alexander Gurwitsj, dat alle cellen licht uitstralen. Later in de jaren zeventig bevestigden Duitse natuurkundigen Popp en Mersmann dit op wetenschappelijke wijze. Cellen stralen niet alleen licht uit, ze absorberen het ook en slaan het op.
Elke cel straalt ongeveer 100.000 lichtimpulsen per seconde uit. Deze lichtimpulsen bestaan uit photonen (licht deeltjes) van verschillende frequenties en zorgen voor de aansturing van alle biochemische processen in het lichaam.
Verder werd ontdekt dat een gezonde cel coherent (=regelmatig, samenhangend) licht uitstraalt, terwijl een zieke cel chaotisch licht uitstraalt, en dat de chaotische straling zou kunnen worden gescheiden van de coherente straling door middel van elektronische filters.
Ook werd door Popp en Mersmann ontdekt dat alles zijn eigen specifieke straling en trilling heeft. Dus elke bacterie, elk virus, elk orgaan, elke cel, elk zware metaal, elke ziekte en elk medicijn (zowel conventioneel als alternatief) heeft zijn eigen trilling en straling.

Werking

Elke cel in ons lichaam heeft dus een eigen trillingsfrequentie die we kunnen meten met behulp van het behandelinstrument, de ‘Starlight’.
Dit is een biofeedbacksysteem waarbij het lichaamseigen licht ervoor zorgt dat het lichaam weer in evenwicht komt en dat het immuunsysteem weer goed gaat functioneren door de gevonden storingen op te heffen door de tegengestelde trillingsfrequentie toe te dienen.

Hierna begint het lichaam zichzelf terug in balans te brengen en zichzelf te herstellen.

Verstorende oorzaken kunnen onder andere zijn: medicijnen, vaccinaties, kinderziektes, littekens, gevaarlijke stoffen, emotionele bagage, infecties via de lucht door bacteriën en virussen en voedselvergiftigingen. Deze hebben een verstorende werking op ons natuurlijke immuun systeem en kunnen allerlei klachten veroorzaken.

Behandeling

Biophotonen behandeling is een combinatie van electro-acupunctuur met de traditionele geneeskunst als uitgangspunt.
Deze natuurgeneeskundige therapie is gebaseerd op synthese denken, dit houdt in dat er gekeken wordt naar de totale samenhang van oorzaak en gevolg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de locaties van meridianen, de chakra’s, 5 elementenleer, de orgaanklok, emoties, de metingen van acupunctuurpunten en niet te vergeten een goede intuïtie!

Na een zeer uitgebreide anamnese wordt met een meetpen op ongeveer 120 acupunctuurpunten op de vingers en de tenen gemeten op welke systemen in het lichaam zich verstoringen bevinden. Deze punten liggen op de zogeheten meridianen, die corresponderen met de verschillende organen in het lichaam. Door deze metingen wordt dan duidelijk in welke organen zich verstoringen bevinden.

De behandeling bestaat uit het vasthouden van twee glasstaven en/of het plaatsen van de blote voeten op glazen platen. Door deze glaselementen worden de trillingen (laserlicht) geleid. Beide zijn verbonden met de ‘Starlight’, waarmee via het biofeedbacksysteem de tegenovergestelde trilling van de gevonden verstoorder wordt ingezet om de verstoring op te heffen en juiste frequenties versterkt worden terug gegeven aan het lichaam.

Aan het einde van de behandeling meten we opnieuw de acupunctuurpunten op de handen en voeten, waardoor we controleren of de gemeten verstoringen opgeheven zijn en het lichaam weer in balans is.

Een behandeling duurt ongeveer 1,5 uur.

Ontgifting

Na de behandeling kunt u zich wat vermoeider voelen. Dit kan ongeveer twee dagen duren. De vermoeidheid ontstaat doordat het lichaam begonnen is de verstoringen en afvalstoffen op te ruimen, het ontgiften.
Om de nieren te helpen de vrijgekomen gifstoffen af te voeren is het belangrijk veel water te drinken. Wij raden minimaal 2 liter water per dag aan.

Totaaloplossing

We richten ons niet alleen op ziektes waarvoor officieel geen volledige genezing bestaat. Door middel van biophotonen behandeling is het uiteindelijk het lichaam zelf dat voor genezing zorgt.
Het herstelvermogen van het lichaam is enorm, we helpen simpelweg die klachtenvrij te maken.