Healing en E.E.N. Therapie

De mogelijkheden van behandelen binnen de E.E.N.® therapie lopen zeer uiteen en zullen per cliënt anders zijn.
Vast onderdeel is de chakradiagnostiek en het meten van de energievelden. Dit wordt gemeten met een pendel die in het betreffende chakra of energieveld gehangen wordt. Met de pendel kan dan gemeten worden of er blokkades of andere verstoringen zijn.
De verstoringen worden vervolgens gecorrigeerd met behulp van middelen uit het SanoConcept.
Door middel van polsdiagnostiek worden vitamines en mineralen, intoleranties, en ondersteunende middelen gemeten.

Het Gesprek

Het consult start meestal met een gesprek en daarin zal de cliënt ervaren dat er tijd en aandacht is voor zijn verhaal. Tijdens dit gesprek kan het probleem vastgesteld worden waarna vervolgens samen met de cliënt het behandelplan wordt afgestemd.
Na het meten met de pendel en de polsdiagnostiek worden de bevindingen met de cliënt doorgesproken, waarna de aanbevelingen volgen en een vervolgafspraak wordt gemaakt.

Vergeving

Vergeving is de geneeskracht van het woord. Door vergeving kunnen geblokkeerde chakra’s weer open gaan, kan de energie weer gaan stromen en worden energetische en karmische banden, die op basis van macht en onmacht (ego) gelegd zijn, verbroken.
Door vergeving kan je een punt achter een pijnlijk verleden zetten. Indien we dit verleden vasthouden en niet los willen laten zal het ons blijven verstoren.
Een onverwerkt verleden herhaalt zich vaak in de toekomst.

Behandeling met de Ankh

De Ankh wordt ook wel levensstaf genoemd. De therapeutisch zuivere Ankh is gemaakt van messing en bevat de trilling van de zeven metalen die op hun beurt weer verbonden zijn met de planeten.
De behandelingen die we in de E.E.N.® therapie toepassen met de Ankh zijn doorgegeven vanuit de Lichtwereld.
Door de kosmische verbinding en energiegeleiding zijn behandelingen met de Ankh krachtiger dan behandelingen zonder de Ankh.
De Ankh helpt de energiebalans te herstellen door onder andere energieblokkades op te heffen, psychotoxines te verminderen, energiekanalen te reinigen en energie toe te voegen.

Aurahealing

Ons lichaam wordt omhuld door een lichtend energieveld dat we aura noemen.
Onze chakra’s zijn weer verbonden met de zeven lagen van de aura.
Via een aurahealing kunnen verstoringen bij cliënt opgespoord worden. Doordat energie aan de cliënt gegeven wordt kan de energiedoorstroom weer hersteld worden. De cliënt ervaart dit meestal als zeer ontspannend en aangenaam.
Het kan ook ingezet worden om pijnklachten te verminderen.

Lichthealing

Lichthealing is een vorm van regressietherapie waarbij je terug kan gaan naar bijvoorbeeld de kindertijd, de tijd dat er energetische verbanden of contracten aangegaan zijn en vorige levens. Daar waar de klachten zijn ontstaan.

Je kunt werken met Lichthealing of Regressietherapie indien er onbewuste programma’s in het verleden zijn vastgezet die nog steeds actief zijn zoals bijvoorbeeld “het is niet veilig om lief te hebben” . Het doel van lichthealing is dat iemand geholpen wordt zich te bevrijden van deze programma’s en overtuigingen.

Door aandacht geconcentreerd naar binnen te richten kan contact gemaakt worden met het onbewuste niveau en indien nodig kan hier invloed op uitgeoefenend worden. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de oorzaak en het ontstaan van klachten en krijgen we handvaten om deze in het nu aan te pakken.
Via lichthealing zijn diverse behandelingen mogelijk.
Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

Koorden reinigen, losmaken of terug geven

Binnen relaties kunnen energetische koorden ontstaan. Hierdoor ontstaat tijdens de relatie een verbinding tussen de chakra’s van twee personen waar uitwisseling van energie plaats vindt. Dit gebeurt op een onbewust niveau.
Dit kan om verschillende energievormen gaan zoals emoties en spirituele energieën. Dit ontstaat meestal vanuit een positieve intentie en verbinding.
Het is normaal dat relaties in de loop der tijd veranderen. Indien de koorden energetisch niet mee veranderen kan dat een belasting voor de betreffende personen gaan vormen.
Deze belastende koorden kunnen schoongemaakt worden door er licht doorheen te laten stromen en ze kunnen met licht en liefde losgemaakt en teruggestuurd worden aan de ander als ze niet meer van nut zijn.
Koorden kunnen ook teruggehaald worden bij de ander. Vergeving is hierbij een belangrijk instrument.

Contact maken met het innerlijke kind

Bij een pasgeborene is er nog contact met de Astrale wereld en het Hoger Zelf.
Door gebeurtenissen in onze kindertijd kan dat contact verbroken worden. Dit kan gebeuren als ze bijvoorbeeld niet genoeg liefde krijgen, niet geloofd worden, hun vertrouwen geschaad wordt of door overlijden van iemand waar ze een band mee hebben.
Om weer dichter bij je gevoel te komen is het belangrijk om het contact met je innerlijk kind weer te herstellen en weer levensvreugde te kunnen voelen.

Helen van subpersoonlijkheden

Met subpersonen bedoelen we de kleuter, het kind, de puber, de adolescent en de volwassene in ons. Het inzicht krijgen in innerlijke conflicten is het doel van het kijken naar deze subpersoonlijkheden. Door het verkrijgen van dit inzicht kan je emotionele problemen en dualiteit gaan uitwerken en helen.

Herstel van de Drie-Eenheid

Als we het over de Drie-Eenheid hebben bedoelen we de drie delen waaruit we bestaan: het aardse zelf, de geestelijke zelf en de goddelijke zelf.
Zoals de naam al doet vermoeden heeft het aardse deel betrekking op ons huidige leven. Het omvat je lichaam en denken.
De informatie uit vorige levens maakt deel uit van ons geestelijke zelf en gaat om het voelen en de intuïtie.
Het goddelijke deel zorgt ervoor dat wij vanuit liefde kunnen werken en leven.
Het omvat het Hogere zelf, de ziel.
Door deze drie: het lichaam, geest en ziel weer bij elkaar te brengen wordt de Drie-Eenheid weer hersteld.

Teruggaan naar vorige levens

Normaliter komen binnen therapeutische sessies vorige levens niet zo snel ter sprake. Meestal er is al in dit leven genoeg gebeurt wat belastend kan zijn en uitgewerkt dient te worden. Soms komt het voor dat er toch subtielere aspecten van levensthema’s blijven terugkomen en dat kan een reden zijn om ook eens naar vorige levens te gaan kijken. De niet opgeloste vraagstukken uit vorige levens noemen we karma.

Om terug te gaan naar zo’n vorig leven is het belangrijk dat de cliënt zich veilig voelt vanuit het huidige leven.
Met deze vorm van lichthealing of regressietherapie kun je oude en vervormde patronen opsporen waar we in ons onderbewuste nog steeds energie aan geven via de energetische patronen die in de lichtmatrix zitten.
Waar we tijdens zo’n sessie naar zoeken is een gedachteprogramma dat op dit moment niet meer speelt of gepast is, maar op ons onbewuste niveau nog steeds doorgaat.
Daarna kunnen we alle delen van ons gaan helen en terug in balans brengen zodat we begrijpen wat het betekent om één te worden.